Nederman minskar vinsten

Verkstadsbolaget Nederman redovisar ett resultat efter skatt på 72,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2019 (89,4).

Resultatet per aktie uppgick till 2:06 kronor (2:55).

Nettoomsättningen uppgick till 1.087 miljoner kronor (1.069) medan orderingången var 1.141 miljoner kronor (968).

Rörelseresultatet blev 109 miljoner kronor (120) och rörelsemarginalen var 10,0 procent (12,1).

En utdelning om 2:50 kronor per aktie föreslås för helåret 2019 (2:30).

I utsiktsavsnittet i bokslutsrapporten pekar Nederman på att många av bolagets marknader, inte minst USA och Kina och under senare tid till viss del även Tyskland, präglas av osäkerhet inte minst på grund av den senaste utvecklingen av coronaviruset.

“Handelskonflikt och finansiell osäkerhet gör att beslut om stora investeringar drar ut på tiden och att stora projekt ofta skjuts på framtiden med en betydande volatilitet i orderingången som följd. Vi ser även allt fler tecken på en generell avmattning i världsekonomin”, skriver Nedermans vd Sven Kristensson.

Trots dessa utmaningar är Nedermans grundsyn försiktigt optimistisk, enligt vd.

“Miljöfrågorna kommer fortsatt vara viktiga för våra kunder, vilket till viss del kan förväntas mildra effekterna av en svagare ekonomi, och vi fortsätter att stärka våra positioner på flera centrala områden där vi ser att framtidens tillväxt kommer att finnas”, skriver Nederman-chefen.

“I Europa och Nordamerika kommer vi att bygga vidare på Nedermans styrkor som ett ledande miljöteknikföretag. Vad gäller utvecklingen i Asien, som inte är i linje med våra ambitioner, fortsätter vi vårt intensiva arbete för att vända trenden”, säger vd.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här