Net Insight vänder till vinst – men minskar omsättningen

Net Insight, som levererar lösningar för medienät, hade en nettoomsättning på 112 miljoner kronor under det tredje kvartalet, en minskning med 2,4 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

I jämförbara valutor var minskningen -6,8 procent.

Rörelseresultatet förbättrades till 3,1 miljoner kronor (-4,2), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 2,7 procent (-3,7).

Periodens resultat uppgick till 1,8 miljoner kronor (-3,8) med ett resultat per aktie, före och efter utspädning, på till 0:00 kronor (-0:01).

Totalt kassaflöde uppgick till 17,3 miljoner kronor (-38,4).

“Avslutningsvis är det glädjande att konstatera att de förändringsåtgärder vi initierade under det tredje kvartalet 2018 har gett god effekt inte minst på lönsamheten”, skriver vd Henrik Sund.

Bolaget har i rapporten för första gången infört segmentsredovisning av affärsområdena för ökad transparens.

För det största området, intäktsmässigt, Media Networks redovisas intäkterna på 89,8 miljoner kronor (95,0), en minskning om -5,5 procent. Produktmixen är i stora drag oförändrad, men andelen mjukvaruintäkter minskade. Rörelseresultatet för Media Networks uppgick till 18,3 miljoner kronor (13,3), motsvarande en rörelsemarginal om 20,4 procent (14,0).

“Resultatförbättringen beror på rörelsekostnadsreduktioner, vilka mer än kompenserar för den lägre omsättningen. Lönsamheten är stabil, men omsättningen på rullande 12-månadersbasis är oförändrad. Vi ser goda möjligheter till tillväxt i marknadssegment som produktion, IP- och moln-baserade transportlösningar”, skriver vd.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.