New Equity Venture ökar omsättningen och vänder till vinst

Investeringsbolaget New Equity Venture redovisar ökande omsättning och positivt resultat i första kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Aktier, Fonder
Foto:TT

Omsättningen steg 3,5% till 11,9 miljoner kronor (11,5).

”Det ska noteras att omsättningen under kvartalet ökade trots att motsvarande kvartal föregående år huvudsakligen var innan pandemins utbrott. Vi är därför nöjda med tillväxten”, kommenterar bolagets VD Thomas Jansson.

Rörelseresultatet blev -4,4 miljoner kronor (-3,1).

Resultatet före skatt var 2,7 miljoner kronor (-2,7).

Resultatet efter skatt blev 3,9 miljoner kronor (-2,4).

Resultat per aktie hamnade på 0,94 kronor (-0,57).

Inom New Equitys noterade innehav fortsätter bolaget se utveckling och förbättringar, det bedöms framförallt finnas stor uppsida i Hubso och Mediacle.

De onoterade innehaven har utvecklats positivt under kvartalet men fortsatt haft en negativ påverkan på resultatet. Målet är att New Equitys onoterade dotterbolag ska omsätta mellan 40 till 50 miljoner i år, med positivt ebitda-resutlat från hösten.

”Vi har idag en portfölj med välkapitaliserade bolag och positiva framtidsutsikter. Vi tror och hoppas samtliga innehav i portföljen kommer bidra till värdeökning under kommande kvartal och år. Vi tror flera av innehaven kan genomföra strukturaffärer för att skynda på utvecklingen, medan andra kommer växa sig starka genom organisk tillväxt”, kommenterar Jansson.

New Equity Venture, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 11,9 11,5 3,5%
Rörelseresultat -4,4 -3,1
Resultat före skatt 2,7 -2,7
Nettoresultat 3,9 -2,4
Resultat per aktie, kronor 0,94 -0,57