Nilar rapporterar ökad förlust

Nilar, en leverantör av batterier och tillverkare av stationära energilagringssystem, redovisar en minskad omsättning och ökad förlust under andra kvartalet jämfört med samma period året innan.
Nilar
Börsaktuella Nilar International tillverkar batterier för stationär lagring. Nilar EC-Homebox (bilden) är bolagets produkt för villamarknaden. Höljet innehåller fyra EC-batterier och har en kapacitet på 6 kWh och väger 200 kg. Detta är Nilars mest sålda produkt som svarade för 34% av leveranserna 2020. Genom att kombinera solceller på taket med ett sådant batteri kan husägaren lagra solenergi när priset är lågt för att sedan förbruka när priserna högre. Systemet ger även reservkraft i händelse av strömavbrott och kan användas för snabbare laddning av elbil. Nilar säljer även skåp- och racklösningar för flerfamiljshus, industrier, laddstationer för elbilar och andra tillämpningar med större lagringsbehov.
Omsättningen sjönk till 7,2 miljoner kronor (7,5).

Ebitda-resultat blev -100,6 miljoner kronor (-48,5).

Rörelseresultatet blev -118,7 miljoner kronor (-63,1). Det försämrade resultatet beror huvudsakligen på högre råmaterial- och personalkostnader.

Därutöver har kvartalet präglats av kvalitetsproblem i råvaruförsörjningen och komponentbegränsningar, vilket lett till en lägre produktionsvolym för 2021 än planerat.

”De produktionsstörningar som har påverkat resultatutvecklingen under såväl det första (ventilationssystemet i Gävlefabriken) som andra kvartalet är nu i det närmaste lösta. Parallellt med detta har arbetet fortsatt med att öka utnyttjandegraden av den befintliga maskinutrustningen. Vi bedömer därför att höstens volymer från vår anläggning i Gävle kommer närma sig de tidigare planerade produktionsvolymerna”, säger avgående vd Marcus Wigren.

Resultatet efter skatt blev -134,7 miljoner kronor (-86,0), och per aktie -4,03 kronor (-19,42).

Nilar, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 7,2 7,5 -4,0%
EBITDA -100,6 -48,5
Rörelseresultat -118,7 -63,1
Nettoresultat -134,7 -86,0
Resultat per aktie, kronor -4,03 -19,42
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.