Nivikas nyintroduktion blev kraftigt övertecknad

Fastighetsbolaget Nivika meddelar att erbjudandet att teckna aktier i bolaget i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm blev kraftigt övertecknat. Bolaget får drygt 5 000 nya aktieägare. Bolaget noterar B-aktier med kortnamnet NIVI B som handlas på segmentet Midcap i dag den 3 december. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nivika äger och utvecklar fastigheter. I bild syns fastigheten Västergöken 1 i Jönköping där bolaget byggt 89 hyreslägenheter som stod klara under 2021.
Teckningskursen är 85,50 kronor per B-aktie, vilket motsvarar ett börsvärde för bolaget på 4,8 miljarder kronor efter erbjudandet.

Ankarinvesterare är Tredje AP-fonden, Swedbank Robur Fonder, Öhman Fonder och Weland som åtagit sig att teckna aktier för 600 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattar 11,70 miljoner nyemitterade B-aktier med en övertilldelningsoption på ytterligare 1,75 miljoner B-aktier. Bolaget kommer vid fullteckning att tilföras 1 000 miljoner kronor och vid vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen 1 150 miljoner kronor före emissionskostnader.

Nettolikviden kommer att användas för att finansiera fortsatt tillväxt genom förvärv och projektutveckling med nyproduktion av bostäder samt kommersiella fastigheter för långsiktigt eget ägande och förvaltning.

”Första dagen med handel i våra B-aktier är en stor och viktig dag för Nivika och vi, tillsammans med våra medarbetare, är mycket glada och stolta över det stora intresset vi har mötts av, både från allmänheten och från institutioner. Vi ser fram emot att fortsätta skapa lönsam och hållbar utveckling genom fortsatt fokus på god förvaltning och fastighetsutveckling i kombination med nya förvärv. Vi välkomnar varmt alla nya aktieägare och ser fram emot att leva upp till såväl befintliga som nya aktieägares förväntningar”, kommenterar Niclas Bergman, grundare och VD i Nivika.