Nokias rörelseresultat något under förväntan

Telekombolaget Nokia redovisar något lägre omsättning än förväntat under tredje kvartalet. Rörelsevinsten ökade och hamnade strax under förväntningarna.
Omsättningen sjönk 6,9% till 5 294 miljoner euro (5 686). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 5 407.

Rörelseresultatet blev 350 miljoner euro (264). Rörelsemarginalen var 6,6% (4,6).

Justerat rörelseresultat utföll på 486 miljoner euro (478), väntat var 490, med en justerad rörelsemarginal på 9,2% (8,4).

Justerat resultat per aktie blev 0,05 euro (0,05), vilket ligger i nivå med analytikerkonsensus.

Nokia justerar mittpunkten i sin helårsprognos och räknar nu med en vinst per aktie (icke-IFRS) på 0,23 euro, plus/minus 3 cent. (tidigare 0,25 plus/minus 5 cent). Rörelsemarginalen bedöms bli 9,0% , från tidigare 9,5%.

Det fria kassaflödet bedöms bli runt 600 miljoner dollar, plus/minus 250 miljoner dollar. Tidigare guidning var “tydligt positivt”.

Bolaget ska presentera långsiktiga utsikter vid sin kapitalmarknadsdag den 18 mars 2021.

Nokia, MEUR Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 5 294 5 407 -2,1% 5 686 -6,9%
Rörelseresultat 350 264 32,6%
Rörelsemarginal 6,6% 4,6%
Rörelseresultat, justerat 486 490 -0,8% 478 1,7%
Rörelsemarginal, justerad 9,2% 9,1% 8,4%
Resultat per aktie, justerat 0,05 0,05 0,0% 0,05 0,0%

Konsensusdata från Factset    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här