Nordea: Återhämtningen tar paus – men goda skäl att vara optimistisk

Återhämtningen har varit starkare än väntat under hösten, och även om återhämningen nu tar en paus finns de goda skäl till att vara optimistisk inför 2021, skriver Nordea.
Nordea Torbjörn Isaksson och Susanne Spector.

I sin makroanalys skriver Nordeas Susanne Spector och Torbjörn Isaksson att utvecklingen har hittills varit oväntat stark, både vad gäller  exempelvis BNP som arbetsmarknad, och KI:s barometer och inköpschefsindex indikerar att återhämtningen var god även i oktober.

En bra start på sista kvartalet gör att bankens bedömning av en BNP-tillväxt på -3,5% för helåret 2020 står sig väl, skriver de och tillägger att de tydliga uppåtrisker som tidigare skönjdes nu är mer balanserade.

Även i omvärlden har återhämtningen varit starkare än väntat, men i närtid ses dock läget i Sverige och omvärlden vara mer bekymmersamt.

”Den ökade smittspridningen och skärpta restriktioner i Sverige och i omvärlden lär bromsa den överraskande starka återhämtning som vi har sett under hösten. För vissa länder och regioner handlar det troligen om en tillbakagång under fjärde kvartalet. Osäkerheten är stor och fallande BNP kan inte uteslutas, men för svensk del räknar vi med en utplaning snarare än en markant nedgång”, skriver de.

Men samtidigt som en avmattning förefaller vara nära förestående finns förutsättningar för en stark utveckling under 2021. Lovande nyheter om vaccin mot covid-19 och omfattande stimulanser gör att tillväxten väntas ta fart rejält när coronapandemin är över.

Med införda restriktioner, införande av vaccinering av riskgrupper och och en viss säsongsvariation i viruset väntar sig banker att samhället skulle kunna återgå till ett mer normalt läge till sommaren 2021.

”Därmed är förutsättningarna på plats för en stark och bred återhämtning. Även för de hårt drabbade branscherna som flyg, hotell, kultur och evenemang bör läget kunna förbättras påtagligt. Att det finns hopp om att pandemin avtar stärker hushållens och företagens tillförsikt redan idag, vilket är viktigt för konsumtion, investeringar och anställningar. Det ger en motståndskraft på kort sikt och stärker bilden av en stark ekonomisk utveckling under loppet av 2021”, skriver de.

Vidare syns styrkan i återhämtningen tydligt på arbetsmarknaden där utvecklingen har varit bättre än vad som tidigare prognostiserades i Nordeas Economic Outlook. Mycket talar också för en hygglig utveckling av sysselsättningen även i oktober, skriver Susanne Spector och Torbjörn Isaksson.

Prognosen från september om en arbetslöshet på omkring 9% över årsskiftet, ter sig trolig, då många indikatorer å ena sidan talar för att arbetslösheten ska fortsätta ned, och å andra sidan minskad ekonomisk aktivitet i närtid innebär ett minskat behov av extrapersonal inom delar av handeln och besöksnäringen.

Penningpolitiken väntas förbli expansiv under en överskådlig framtid och sannolikheten för en räntesänkning ökar i takt med att ekonomin normaliseras under nästa år. Kronan kan fortsätta att stärkas i det mer positiva stämningsläget och bidra till att sänka en redan låg inflation, vilket skulle kunna leda till spekulationer om en räntesänkning redan i närtid.