Norge planerar stora uttag ur oljefonden även nästa år

Norges regering kommer i år att ha tagit ut 404 miljarder norska kronor ur Oljefonden, motsvarande 3,9 procent av dess tillgångar, och planerar att 2021 ta ut ytterligare 313,4 miljarder norska kronor, motsvarande 3 procent av tillgångarna. Det framgår av ett pressmeddelande.
Jan Tore Sanner. Foto: Terje Pedersen/TT

De relativt stora uttagen kan jämföras med 2019 när andelen pengar som togs ut ur fonden uppgick till 2,9 procent av samtliga tillgångar.

Det är coronapandemin och dess påverkan på norsk ekonomi som föranlett åtgärderna.

”Pandemin har orsakat den värsta motgången för Norges ekonomi sedan andra världskriget”, säger finansminister Jan Tore Sanner i ett uttalande.

Han tillägger att återhämtningen sedan i maj har varit över förväntan men att aktivitetsnivån väntas fortsätta vara låg en tid framöver.

Norges fastlandsekonomi, som exkluderar för olje- och offshoresektorn, väntas i år krympa med 3,1 procent för att under 2021 öka 4,4 procent.