Norges Bank låter räntan ligga

Norges Bank lämnade styrräntan oförändrad på torsdagen. Folioräntan ligger därmed kvar på 1,50 procent.

Enligt TDN Direkts enkät bland sju ekonomer räknade samtliga med att Norges Bank skulle lämna styrräntan oförändrad på 1,50 procent.

Styrräntan justerades senast den 19 september 2019, då den höjdes med 25 punkter, till 1,50 procent.

Beslutet var enhälligt.

Centralbankschef Öystein Olsen konstaterar att som banken nu värderar utsikter och riskbild kommer styrräntan mest sannolikt att ligga kvar på dagens nivå den närmaste tiden.

Räntebanan är i stort sett oförändrad från den förra rapporten. En svagare krona än väntat talar i sig för en högre räntebana, men å andra sidan ser tillväxten i den norska ekonomin ut att dämpas lite mer än vad som tidigare antagits, vilket i sig talar för en lägre räntebana.

Löneökningarna ser ut att vara fortsatt dämpade framöver och uppgången i fastlands-BNP avtar. Dagens räntenivå talar ändå för att inflationen ska ligga nära målet och att kapacitetsutnyttjande kommer att närma sig en normal nivå.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här