Norska FI vill stoppa bankutdelningar

Norska banker bör ompröva utdelningsbeslut och återköpsprogram i ljuset av den stora ekonomiska osäkerhet som råder om effekterna av coronaviruset, enligt den norska finansmyndigheten Finanstilsynet.

De flesta norska bankerna har redan föreslagit betydande utdelningar för 2019 års verksamhet och står inför årsstämmor där utdelningsbeslut ska fattas under de närmaste veckorna.

Enligt Finanstilsynet gäller inte längre samma förutsättningar som rådde när bankernas styrelser fattade beslut om utdelningsförslagen som ligger. Och nu måste risken för ett allvarligt ekonomiskt bakslag, såväl internationellt som i Norge, tas med i beräkningen, enligt myndigheten.

Finanstilsynet har nu krävt svar från bankerna på ett brev där utdelningsfrågan tas upp senast den 23 mars.

Enligt myndigheten måste bankerna dels klara av att hantera alla förluster som kommer att orsakas av coronakrisen och samtidigt fortsätta sköta kreditgivning till de delar av ekonomin som klarar krisen bättre.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här