Norska kronan stärks efter räntebeskedet

Norska kronan stärktes efter att Norges Bank som väntat höjt sin styrränta och samtidigt flaggat för fler räntehöjningar. Även den svenska kronan stärktes på torsdagen.

Europeiska räntor sjönk i torsdagens europeiska förmiddagshandel, med undantag för svenska räntor som låg stilla, samtidigt som euron fortsatte att stärkas mot dollarn efter onsdagens mjuka Fed-besked.

Klockan 12.00, då den svenska penningmarknaden stängde för Midsommarfirande, var den tyska tioårsräntan 2 punkter ner till -0,31 procent, från svensk stängning dagen före, medan den svenska tioårsräntan slutade oförändrat på 0,00 procent.

Italienska tioårsräntor var samtidigt ner 8 punkter på torsdagen, med stöd av Feds mjuka signaler. Landets statistikkontor uppgav att ekonomin troligen krympte under andra kvartalet, vilket komplicerar regeringens försök att nå sina finanspolitiska åtaganden. Under första kvartalet växte den med blott 0,1 procent i årstakt.

Norges Bank höjde som väntat sin styrränta med 25 punkter till 1,25 procent, vilket samtliga bedömare i TDN Direkts enkät räknat med. Det var den andra höjningen i denna cykel och den nya räntebanan visar en lite snabbare ränteuppgång det kommande året än i den förra rapporten, men längre fram är banan i stort sett oförändrad.

Centralbankschef Öystein Olsen konstaterade att tillväxten i den norska ekonomin är god, kapacitetsutnyttjandet ligger lite över normal nivå och den underliggande inflationen lite över målet. Samtidigt bidrar handelskonflikterna till en betydande osäkerhet om den globala utvecklingen.

Osäkerheten om effekterna av penningpolitiken talar för att gå försiktigt fram, men sammantaget pekar utsikterna och riskbilden mot att räntan höjs lite mer.

”Som vi nu bedömer utsikterna och riskbilden kommer styrräntan sannolikt att höjas under loppet av året”, sade Öystein Olsen.

Enligt Erica Blomgren Dalstö, SEB, signalerar räntebanan nu en räntehöjning före oktober och en 65-procentig sannolikhet för en till under första kvartalet 2020.

På sin presskonferens bekräftade Olsen att nästa räntehöjning sannolikt kommer i september och han ser ytterligare en höjning till före nästa sommar.

Seniorekonom David Oxley, Capital Economics, tyckte att Norges Banks uttalande var mycket mer duvaktigt än de senaste månaderna och pekade på frasen att osäkerhet kring handelsspänningarna kräver en ”försiktig” ansats.

”Sammantaget fortsätter vi att tro att en till höjning med 25 punkter ligger i korten i år, möjligtvis något tidigare än fjärde kvartalet som vi för närvarande prognostiserat. Detta stöttar vår syn att kronan kommer att stärkas ytterligare när investerare fokuserar på den vidgande räntedifferensen mot eurozonen”, skrev Oxley i ett kundbrev.

Kari Due-Andresen, Handelsbanken, litar däremot inte på Norges Banks prognos och tror att dagens räntehöjning var den sista i denna höjningscykel. Global ekonomisk avmattning och ihållande risker kommer att få centralbanken att avstå, enligt ekonomen.

Brittisk detaljhandel visade en svag utveckling i maj och sjönk med 0,5 procent, inklusive bensin, från månaden före. Jämfört med ett år tidigare ökade försäljningen med 2,3 procent.

Klockan 13.00 publicerar Bank of England sitt räntebesked, som väntas bli att räntorna lämnas oförändrade.

Flera BOE-ledamöter har kommit med hökaktiga signaler på sistone, med fokus på uppåtrisker för inflationen, och flera analytiker tror därför att någon kan komma att reservera sig för en räntehöjning.

På onsdagskvällen lämnade Federal Reserve som väntat styrräntorna oförändrade, men budskapet var duvaktigare än väntat och fler ledamöter än marknaden räknat med ville se räntesänkningar. Nästan hälften av ledamöterna förutspår nu räntesänkningar före årsskiftet.

Ledamöternas ränteprognoser, ”dot plot”, sätter styrräntan på 2,125 procent vid slutet av 2020, en nedgång med 50 punkter jämfört med vad som indikerades i mars.

Fed-chefen Jerome Powell öppnade vid sin presskonferens för en räntesänkning redan vid nästa möte i juli.

Han att FOMC vill reagera på uthålliga, genuina trender, och att kommittén är beredd att använda de verktyg som behövs för att stötta tillväxten, och snabbt om det skulle behövas. FOMC vill dock också undvika att agera för tidigt.

Räntebeskedet fick USA-räntorna att sjunka markant. På torsdagsförmiddagen pekade de fortsatt nedåt, med tioårsräntan 8 punkter lägre till 2,01 procent, mätt från svensk stängning dagen före. Tidigare på dagen var den under 2-procentstrecket.

I eftermiddag publiceras USA-statistik som Philadelphia Fed Index, veckosiffrorna över nya arbetslösa, bytesbalans och ledande indikatorer.

På valutamarknaden handlades euron strax över 1:13 mot dollarn, upp från 1:1212, medan dollarn även tappat mer mot yenen, till 107:82 från 108:41.

Kronan stärktes med 4 öre till 10:64 mot euron och med 11 öre till 9:42 mot dollarn.

Den norska kronan stärktes till tvåmånadershögsta mot dollarn, till 8:56 mot dollarn, från 8:70 på onsdagen.

Bank of Japan lämnade också sin penningpolitik oförändrad på torsdagen, vilket var väntat.

BOJ avser att behålla de nuvarande låga räntenivåerna, åtminstone till och med våren 2020, QE-programmet skall fortsatt fokusera på att hålla den tioåriga statsobligationsräntan nära 0 procent med hjälp av flexibla obligationsköp om 80.000 miljarder yen per år.

BOJ förväntar sig att den japanska ekonomin kommer fortsätta sin dämpade tillväxttrend, även om den påverkas av den svaga konjunkturen globalt.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.