Norska oljefonden på minus under första halvåret

Norska oljefonden nådde en avkastning på 13,1 procent under andra kvartalet men första halvåret summerades till -3,4 procent. Det motsvarar -188 miljarder norska kronor.
Trond Grande. Foto: Vidar Ruud/TT
”Det var stora fluktuationer på aktiemarknaden under denna period. Året började med optimism, men utsikterna för aktiemarknaden vände snabbt när coronaviruset började spridas globalt. Men den kraftiga nedgången på aktiemarknaden under det första kvartalet begränsades av en massiv penning- och finanspolitisk respons”, säger Trond Grande, vice vd för Norges Bank Investment Management.

Investeringarna i aktier levererade en avkastning på 18,1 procent under andra kvartalet medan ränteplaceringarna gav 3,8 procent. Avkastningen för onoterade fastighetsinnehav blev -2,0 procent.

För det första halvåret var aktieavkastningen -6,8 procent medan räntor gav 5,1 procent. Fastigheterna gav en avkastning på -1,6 procent.

Per den 30 juni var värdet på oljefonden 10 400 miljarder norska kronor. Av portföljen var 69,6 procent investerat i aktier, 2,8 procent i onoterade fastigheter och 27,6 procent i räntor.