Note: Ökar omsättning och rörelseresultat

Kontraktstillverkaren Note redovisar ökande omsättning och resultat i tredje kvartalet 2023 jämfört med motsvarande kvartal i fjol.
Note: Ökar omsättning och rörelseresultat - Note VD
Notes VD Johannes Lind-Widestam.

Note upprepar sin guidning om intäkter på minst 4,3 miljoner kronor för helåret 2023.

“Vårt orderläge är fortsatt starkt. Den nedgång om cirka 5 procent vi ser för vår totala orderstock (exklusive förvärv) är i linje med vad vi kommunicerat i flera kvartal. Med en mer normaliseradkomponenttillgänglighet på marknaden speglar nedgången i orderstock en återgång till den kortare tidshorisont för vilken kunderna behöver lägga orders, snarare än att vara en indikation på en lägre tillväxttakt framåt”, kommenterar VD Johannes Lind-Widestam i delårsrapporten.

Nettoomsättningen steg 11,2 procent till 1 034 Mkr (930).
Den underliggande organiska försäljningstillväxten var 8 procent.

Rörelseresultatet blev 94 Mkr (57), med en rörelsemarginal på 9,1 procent (6,1). I jämförelsekvartalet togs en avsättning på -30 Mkr för en befarad kundförlust.

Justerat rörelseresultat blev 94 Mkr (87), med en justerad rörelsemarginal på 9,1 procent (9,4).

Resultat per aktie hamnade på 2,24 kronor (1,37), vilket innebär en ökning med 63,5 procent mot föregående år.

Notes mål om att nå 5 miljarder i omsättning senast år 2025 ska primärt uppnås genom organisk tillväxt samt genom noggrant utvalda förvärv.

Bolaget upprepar sin guidning om intäkter på minst 4,3 Mkr helåret 2023.

“Vi känner oss därmed trygga i att upprepa vår guidning om minst 4,3 miljarder kronor för helåret 2023. Det motsvarar en tillväxt om åtminstone de 11 procent vi sett i tredje kvartalet. För 2024 bedömer vi att tillväxttakten kommer öka. Vi ser framför oss ett fortsatt ökat rörelseresultat och en förstärkning av vår rörelsemarginal”, avslutar Johannes Lind-Widestam.

Note, Mkr Q3-2023 Q3-2022 Förändring
Nettoomsättning 1 034 930 11,2%
Organisk försäljningstillväxt, procent 8
Rörelseresultat 94 57 64,9%
Rörelsemarginal 9,1% 6,1%
Rörelseresultat, justerat 94 87 8,0%
Rörelsemarginal, justerad 9,1% 9,4%
Resultat före skatt 80 47 70,2%
Nettoresultat 65 40 62,5%
Resultat per aktie, kronor 2,24 1,37 63,5%
Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.