Nya revisorer ändrar Nordax redovisning

Konsumentkreditbanken Nordax faller runt 3 procent på måndagsbörsen då redovisningsförändringar kommer att sänka bankens kapitaltäckning.

Efter en ”intern genomgång tillsammans med bankens nya revisorer” har Nordax informerat Finansinspektionen att bankens kapitaltäckningsberäkning fullt ut ska börja inkludera så kallade SPV:er, från och med det just avslutade tredje kvartalet.

SPV:er är de helägda och externfinansierade dotterbolag till vilka flera av Nordax kreditportföljer har överlåtits. Tidigare har lån i SPV:erna bokats bort från bankens balansräkning. Tillgångarna i SPV:er har då inte riskvägts fullt ut vid beräkningen av bankens kapitaltäckning.

Enligt Nordax ökar nu bankens balansomslutning till följd av den nya beräkningen. Tillgångsmassan i respektive SPV i sin helhet behöver nu kapitaltäckas, istället för som tidigare enbart bankens exponeringar mot SPV:n. Med den nya metoden skulle bankens historiska kapitaltäckning och kapitaltäckningsrelationer ha varit ”lägre än de som tidigare redovisats”, heter det i pressmeddelandet.

”Detta skulle kunna innebära att bankens historiska rapportering av kapitaltäckningen inte har uppfyllt tillämpliga regler”, medger Nordax vidare.

Efter genomgång av bankens historiska kapitalsituation mellan 1 januari 2014 till 30 juni 2017 bedömer Nordax dock att man inte vid någon tidpunkt under perioden skulle ha uppvisat ”någon kapitalbrist för banken”.

Nordax är vidare noga med att påpeka att förändringen inte bedöms ge påverkan på den konsoliderade situationen, i vilken banken ingår, eller att den bör föranleda någon förändring i koncernredovisningen för börskoncernen Nordax Group.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.