Oasmia genomför en företrädesemission och byter namn

Forskningsbolaget Oasmia Pharmaceutical genomför en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på 151 miljoner kronor före emissionskostnader. Nyemissionen är fullt säkerställd. Det framgår av ett pressmeddelande.
Nyemissionen ska godkännas på extra bolagsstämma som hålls den 21 februari. Syftet med företrädesemissionen är att finansiera den fortsatta utvecklingen av bolaget och dess projekt i enlighet med bolagets affärsplan och strategi.

Villkoren i nyemissionen är 1:5, innebärande att fem befintliga aktier ger rätt att teckna en ny aktie till teckningskursen 1,68 kronor per aktie. Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 2 mars och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 3 mars. Teckningstiden löper från 8 mars till 22 mars och handel med teckningsrätter sker den 8 mars till 17 mars.

Oasmia Pharmaceutical avser dessutom att byta namn till Vivesto. Det framgår av ett pressmeddelande.

Namnbytet ska beslutas på extra bolagsstämman den 21 februari.

”Sedan jag tillträdde som VD i mars 2020 har den nya ledningen och styrelsen fastslagit en strategi för att omvandla verksamheten och bygga ett onkologifokuserat specialty pharma-bolag med en diversifierad portfölj. Vi har stärkt vår finansiella situation genom att minska operationella kostnader och löst ett antal juridiska tvister som den nya styrelsen ärvde, samtidigt som vi har utvecklat vår produktportfölj och utökat vår FoU-kapacitet för att göra oss till en mer attraktiv partner för lovande läkemedelskandidater inom cancerområdet”, kommenterar VD Francois Martelet.

”När vi nu fortsätter att utveckla Cantrixil, den första inlicensieringen i vår pärlbandsstrategi, och söker ytterligare inlicensierings- och M&A-möjligheter, anser vi att det är rätt tillfälle att markera de nya framtidsutsikterna för verksamheten med en ny identitet. Vivesto återspeglar fullt ut vår optimism för framtiden samt vårt engagemang för att förbättra överlevnaden och livskvaliteten för patienter med svårbehandlad och långt framskriden cancer genom F&U och innovation”, avslutar Francois Martelet.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.