Odd Molly ska besluta om införandet av nya aktieslag

Aktieägarna i modebolaget Odd Molly kallas till extra bolagsstämma den 15 oktober i Stockholm.
Odd Molly
Foto: Fredrik Persson /TT
Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras, innebärande att antalet aktier ska vara lägst 30 miljoner och högst 120 miljoner aktier. Bolaget ska kunna emittera A- och D-aktier samt preferensaktier. Bolaget har idag bara stamaktier noterade på Stockholmsbörsen.

Odd Molly har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Installatören Fastighets respektive Seglora Fastighets, tillsammans kallade fastighetsbolagen. Stämman föreslås godkänna en kvittningsemission av högst 3,75 miljoner A-aktier till aktieägarna i fastighetsbolagen. Teckningskursen är 8 kronor per aktie

Styrelsen vill ha bemyndigande från stämman att besluta om nyemission av A- och D-aktier samt preferensaktier, motsvarande en ökning av antal aktier med högst 50 procent.