Oförändrat omsättningstapp i näringslivet

Omsättningstappet är oförändrat i tre av näringslivets fyra sektorer, visar Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning.
En bransch som drabbats hårt av minskad omsättning det senaste halvåret är hotell- och restaurangbranschen.
Tom restaurang i Stockholm. Foto: Amir Nabizadeh / TT

För näringslivet som helhet beräknas omsättningstappet ligga på 8% i maj. Det är oförändrat jämfört med förra undersökningen i april. Omsättningstappet är oförändrat även inom sektorerna tillverkningsindustrin, handeln och tjänstesektorn.

Samtidigt visar företagens svar att det nu är 40% av företagen i näringslivet som har en lägre omsättning jämfört med normalt. Det är oförändrat jämfört med den föregående undersökningen. I maj förra året var motsvarande andel 74%.

Även för tillverkningsindustrin och tjänstesektorn ligger andelen som svarar att omsättningen är lägre än normalt stilla, på 27% respektive 42%. Dock har läget blivit dystrare för hotell- och restaurangbranschen, där andelen som svarar att omsättningen är lägre än normalt har stigit med 3 procentenheter till 97%.

Inom tillverkningsindustrin är det nu en nästan lika stor andel som svarar att omsättningen är högre än normalt som de som svarar att omsättningen är lägre än normalt. Det är en stor skillnad mot maj förra året. Då uppgav 71% av företagen som uppgav att de hade en lägre omsättning än normalt och 7% att omsättningen var högre än normalt.

För handeln och bygg- och anläggningsverksamhet går siffrorna åt skilda håll. Andelen som uppger att omsättningen är lägre än normalt inom handeln ökar med 2 procentenheter till 47%. Inom bygg- och anläggningsverksamhet minskar andelen som uppger att de har en lägre omsättning än normalt med 8 procentenheter till är det 23%.