Ökad framtidstro för butiker

Butikshandlarnas framtidstro förbättrades i januari.
Folktomt på Hamngatan i centrala Stockholm. Mellan 6 000 och 10 000 butiker inom sällanköpshandeln kommer att försvinna till 2030. Foto: TT

Butikshandlarnas framtidstro förbättrades i januari. Framtidsindikatorn, som väger samman förväntningar kring försäljning, antal anställda och lönsamhet, steg till 78,2 i januari jämfört med 77,7 i december.

Det framgår av Svensk Handels Handelsbarometer.

”Trots en liten ökning ligger framtidstron kvar på låga nivåer. Handlarna är fortsatt pessimistiska, vilket avspeglar den rådande pandemisituationen och regeringens utökade restriktioner i handeln. Att vaccinationsarbetet påbörjats inger däremot hopp och bidrar till att fler kan se en tillvaro bortom krisen”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i en kommentar.

E-handlarnas framtidstro försämrades. Framtidsindikatorn sjönk till 120,2 i januari från 122,1 i december.