Ökad inflationstakt i december

Inflationstakten enligt KPIF var 0,5% i december, en uppgång från november då inflationstakten var 0,2%, enligt SCB.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT

KPIF (KPI med fast ränta) steg 0,7% i december jämfört med föregående månad. Det är den största månadsförändringen historiskt under december månad, skriver SCB. Under motsvarande period 2019 steg priserna med 0,4%.

Främst påverkades månadsförändringen påverkades av stigande priser på transporttjänster och drift av fordon. Även prishöjningar på el, där spotpriserna för samtliga elområden ökade mellan november och december, påverkade.

Inflationstakten enligt KPIF, det vill säga förändringen i KPIF under de senaste 12 månaderna, var 0,5% i december. I november låg inflationstakten på 0,2%.

Inflationstakten påverkades framförallt av prisuppgångar för boendekostnader. Även prisuppgångar för diverse varor och tjänster påverkade.

Prisuppgångarna motverkades främst av lägre priser på el och drivmedel. Trots prisuppgångar från november till december var priserna på el och drivmedel fortsatt lägre jämfört med samma period föregående år.

Inflationstakten beräknad exklusive energiprodukter var 1,2% i december, vilket är en ökning jämfört med november då den var 1,1%.