Ökad utlåning till hushållen

Den årliga tillväxttakten vad gäller utlåning till hushåll låg på 5,2% i september. Det visar siffror från SCB.
Konsumtion, pengar
Foto: TT

Tillväxttakten för utlåning till hushåll har legat på ungefär samma nivå det senaste året.

Konsumtionslånen hade en tillväxttakt på 6,2 procent.

Bostadslånen, som utgjorde 82 procent av utlåningen till hushållen, hade en årlig tillväxttakt på 5,5 procent.

Den genomsnittliga räntan på nya bostadslån var 1,48 procent. Den rörliga räntan på nya bostadslån var 1,55 procent. Bostadslån från nya aktörer på bolånemarknaden, s.k. bostadskreditinstitut, har en betydligt högre tillväxttakt än de från monetära finansinstitut. Deras årliga tillväxttakt för bostadslån var 42,8 procent i september.

Tillväxttakten för utlåning till icke-finansiella företag var 3,8 procent. Tillväxttakten har, efter en ökning under mars och april, avtagit.