Ökad utlåning till hushållen

Den årliga tillväxttakten för bostadslån och konsumtionslån fortsätter att öka, skriver SCB.
Bostad, huspriser, boprisförväntningar, bostadsmarknaden
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Den årliga tillväxttakten för utlåning till hushållen låg på 6,6% i oktober. Det är en ökning från föregående månad, då tillväxttakten låg på 6,5%. Det visar Riksbankens finansmarknadsstatistik, som publiceras av SCB.

Tillväxttakten för för bostadslån och konsumtionslån har också successivt ökat det senaste året. Den årliga tillväxttakten för bostadslån låg på 6,8% i oktober och utgjorde 82% av utlåningen till hushållen. Tillväxttakten för konsumtionslånen, som utgjorde 6% av hushållens lån, låg på 6,2%.

Bostadslån från bostadskreditinstitut har en betydligt högre tillväxttakt än de från monetära finansinstitut. Dock har tillväxttakten mattats av och under oktober månad noteras den lägsta tillväxttakten på 40,8% under 2021. Bostadskreditinstitut stod i oktober för 1,0%  av hushållens bostadslån.

SCB noterar vidare att bolåneräntorna på nya avtal ligger på fortsatt historiskt låga nivåer.

Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån var 1,32% och den genomsnittliga rörliga räntan på nya avtal var 1,41%. Samtidigt var räntan på nya avtal  med bindningstider mellan 1 och 5 år i genomsnitt 1,26%