Ola Rollén: 2021 ett gratisår

”De som inte gör bra resultat i år kommer aldrig att göra bra resultat. 2021 är ett gratisår”, säger Hexagons VD Ola Rollén till DI. Tidigare idag rapporterade mätteknikbolaget Hexagon omsättning och justerat rörelseresultat som var högre än väntat under andra kvartalet, det var också bolagets starkaste kvartal någonsin.
”Detta var Hexagons starkaste kvartal någonsin, med försäljning, rörelseresultat och marginaler på rekordnivåer. Vi rapporterade även en stark cash conversion om 113 procent”, säger koncernchefen Ola Rollén i en kommentar.

Omsättningen steg 20,0 procent till 1 075,6 miljoner euro (896,6). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 1 028. Organiskt låg tillväxten också på 20 procent.

Justerat ebitda-resultat uppgick till 402,8 miljoner euro (362,6), med en justerad ebitda-marginal på 37,4 procent (40,4).

Justerat rörelseresultat utföll på 301,1 miljoner euro (226,5), väntat var 280, med en justerad rörelsemarginal på 28,0 procent (25,3).

Resultatet efter skatt blev 237,3 miljoner euro (70,6), analytikerkonsensus 220.

Det operativa kassaflödet steg till 275,4 miljoner euro (239,2).

Hexagon, MEUR Q2-2021 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 1 075,6 1 028 4,6% 896,6 20,0%
EBITDA, justerat 402,8 362,6 11,1%
EBITDA-marginal, justerad 37,4% 40,4%
Rörelseresultat, justerat 301,1 280 7,5% 226,5 32,9%
Rörelsemarginal, justerad 28,0% 27,2% 25,3%
Nettoresultat 237,3 220 7,9% 70,6 236,1%