Omsättningen i näringslivet ökar

Omsättningstappet i näringslivet fortsätter minska i juni, visar siffror från Konjunkturinstitutet.
Foto: Janerik Henriksson / TT

Omsättningstappet för näringslivet som helhet beräknas till 7% i juni, vilket är en förbättring med 1 procentenhet jämfört med förra månaden. Det framgår av Konjunkturinstitutets senaste extraundersökning.

I maj förra året beräknades tappet till drygt 20% för att i oktober minska till 10% och sedan öka till 15% i november. Från och med november har tappet minskat successivt.

Inom sektorerna bygg- och anläggningsverksamhet, handeln och tjänstesektorn har omsättningstappet minskat. Inom tillverkningsindustrin har dock omsättningstappet ökat med en procentenhet och ligger nu på 2%.

Sammanlagt uppger 33% av företagen i näringslivet att de har en lägre omsättning jämfört med normalt. Det är 7 procentenheter lägre jämfört med den föregående undersökningen. Samtidigt har andelen företag i näringslivet med en högre omsättning än normalt ökat, med 7 procentenheter till 26% i juni.

Inom tillverkningsindustrin svarar 24% av företagen att omsättningen är lägre än normalt. Det är en minskning med 3 procentenheter jämfört med maj.

Inom handeln uppger 35% av företagen att omsättningen är lägre än normalt,  en minskning med 12 procentenheter. Andelen företag som svarar att omsättningen är högre än normalt ligger på nästan 40%.

Vad gäller tjänstesektorn uppger 38% av företagen att de har en lägre omsättning än normalt, en minskning med 4 procentenheter jämfört med förra undersökningen. Även inom hotell- och restaurangbranschen har läget förbättrats. 70% uppger nu att omsättningen är lägre än normalt, en minskning med nästan 30 procentenheter.

Inom bygg- och anläggningsverksamhet ligger siffrorna kvar på samma nivå som vid förra undersökningen, då 23% av företagen svarade att de har en lägre omsättning än normalt.