Oncopeptides ökar förlusten

Oncopeptides redovisar som väntat ingen omsättning under första kvartalet medan förlusten ökade rejält jämfört med samma period föregående år.
Rörelseresultatet blev -296,9 miljoner kronor (-133,8).

Resultatet före och efter skatt var -297,3 miljoner kronor (-134,0).

Resultat per aktie hamnade på -5,37 kronor (-2,82).

”Under det första kvartalet 2020 har vi banat väg för den kommande ansökan om villkorat marknadsgodkännande till den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för melflufen baserat på HORIZON-data. Genom detta har vi lagt grunden för en potentiell framtida kommersialisering. Vår högsta prioritet är att lämna in registreringsansökan till FDA innan utgången av Q2”, säger vd Jakob Lindberg i en kommentar.

Oncopeptides, Mkr Q1-2020 Q1-2019
Nettoomsättning 0,0 0,0
Rörelseresultat -296,9 -133,8
Resultat före skatt -297,3 -134,0
Nettoresultat -297,3 -134,0
Resultat per aktie, kronor -5,37 -2,82