Orexo krossar vinstförväntningarna

Foto: Chris Cross

Omsättningen steg 0,4 procent till 175,0 miljoner kronor (174,3). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 178.

Ebitda-resultat blev 39,1 miljoner kronor (12,0), med en ebitda-marginal på 22,3 procent (6,9).

Rörelseresultatet blev 34,0 miljoner kronor (1,1), väntat rörelseresultat var 22. Rörelsemarginalen var 19,4 procent (0,6).

Resultatet efter skatt blev 82,6 miljoner kronor (14,1), analytikerkonsensus 17.

Resultat per aktie hamnade på 2,34 kronor (0,40).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 48,1 miljoner kronor (50,9).

Det starka resultat från perioden kommer tack vare ökade bidrag från Zubsolv US samt realiserade valutakursvinster på 29 miljoner kronor.

Om coronapandemin har bolagets vd följande att säga:

”Covid-19 har hittills haft en begränsad påverkan på verksamheten både operationellt och finansiellt. På lång sikt och som en konsekvens av coronapandemin förväntar vi oss att efterfrågan på behandlingar för beroende och missbruk ökar samtidigt som anpassningen till digitala terapier accelererar”, säger Nikolaj Sørensen.

Orexos finansiella prognos är oförändrad. Det innebär att ebitda förväntas minska på grund av ökade investeringar i pipeline och att royalty för Abstral minskar med cirka 85 miljoner kronor, till följd av att patenten i USA och Europa löper ut.