Orexo stämmer Sun Pharmaceutical för patentintrång

Specialistläkemedelsbolaget Orexo stämmer Sun Pharmaceutical för patentintrång avseende Orexos läkemedel Zubsolv, enligt ett pressmeddelande.
Zubsolv används mot opiatberoende och är läkemedelsbolaget Orexos största produkt. Zubsolv stod för 85 procent av koncernens intäkter 2019 varav merparten utgörs av den amerikanska marknaden där opiatberoende är ett stort problem.
Bakgrunden är att Sun söker tillstånd om att få marknadsföra och sälja generiska versioner av läkemedlet.

Genom denna stämning förhindras FDA från att godkänna Suns ANDA-ansökan under en period av 30 månader, eller tills dess en domstol gör ett beslut i frågan.

”Idag är Orexo betydligt bättre förberedd på att försvara Zubsolvs exklusivitet i jämförelse med när vi påbörjade den första patenttvisten”, kommenterar vd Nikolaj Sørensen.