Oscar Properties utökar konverteringserbjudande

Bostadsutvecklaren lägger i andra växeln i den nya finansieringsplanen.

Oscar Properties styrelse har i enlighet med den tidigare kommunicerade planen för att skapa en långsiktigt hållbar kapitalstruktur på fredagen beslutat att lämna ett erbjudande till innehavare av bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till aktier av ett nytt stamaktieslag i bolaget. Styrelsen har samtidigt beslutat att erbjuda innehavare av bolagets samtliga utestående obligationer att konvertera till stamaktier av serie B2, vilket innebär en utökning jämfört med tidigare offentliggjort erbjudande om 40 procent av obligationens nominella belopp.

Styrelsens beslut innebär en utvidgning av konverteringserbjudandet från 40 procent av obligationslånets nominella belopp till 100 procent av obligationslånets nominella belopp.

Genomförande av utbyteserbjudandena förutsätter godkännande av extra bolagsstämma som ska hållas den 11 juni.

I syfte att möjliggöra en notering av de nya stamaktierna av serie B2 på Nasdaq Stockholm avser Oscar Properties även att genomföra en ägarspridning genom en begränsad spridningsemission av stamaktier av serie B2.

“Oscar Properties behöver vidta finansiella åtgärder för att anpassa balansräkningen till rådande marknadsläge. Ett första steg i rekapitaliseringen var att säkra en förlängning av obligationerna och nästa steg är att förstärka likviditeten och det egna kapitalet genom utbyteserbjudandena”, skriver bolaget.

“Bolaget är fullt övertygat om att, de svårare marknadsförutsättningarna till trots, det fortsatt går att utveckla bostäder av hög kvalitet med god lönsamhet. En hög acceptansgrad i utbyteserbjudandena lägger grunden för att bolaget framöver skall kunna fokusera på kärnverksamheten och skapa värden till alla intressenter i bolaget”, skriver Oscar Properties.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här