Överskott för svenska staten

Den svenska statens budgetsaldo för juni 2016 uppgick till +3,7 miljarder kronor, enligt data från Ekonomistyrningsverket (ESV).

Det är 3,5 miljarder kronor bättre än för juli 2015.

”Statens migrationsutgifter fortsätter att öka, och utgör nu en större del av statens totala utgifter än utgifterna för Internationellt bistånd”, skriver ESV.

Statens totala inkomster blev 74,2 miljarder kronor i juli, vilket är 6,0 miljarder kronor högre än i juli 2015. Ökningen beror främst på att skatteinkomsterna är 5,9 miljarder kronor högre i år, än i juli 2015, uppger ESV. De totala skatteinkomsterna i juli blev 72,3 miljarder kronor.

De totala utgifterna i statens budget uppgick i juli till 70,4 miljarder kronor, vilket är 2,5 miljarder kronor lägre än i juli 2015.

Statens totala utgifter hittills i år uppgår till 506,7 miljarder kronor, vilket är 5,0 miljarder högre än samma period i fjol.

”Utgifterna för migration och hälsovård, sjukvård och social omsorg blev högre, medan statsskuldsräntor med mera och avgiften till EU blev lägre”, skriver ESV.

Budgetsaldot för perioden januari-juli uppgår till 105,6 miljarder kronor, vilket är 88,6 miljarder kronor högre än samma period föregående år. Skatteinkomsterna är 95,3 miljarder kronor högre, medan övriga inkomster är 1,7 miljarder kronor lägre.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.