Pandora sätter nya finansiella mål 

Danska smyckesbolaget Pandora har i samband med sin kapitalmarknadsdag offentliggjort nya finansiella mål, där bolaget siktar mot en organisk tillväxt och stärkt rörelsemarginal fram tills 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.
Foto: Patrick Semansky /TT
Pandora ska generera en årlig organisk tillväxt på mellan 5 till 7% per år fram tills 2023, vilket innebär att intäkterna ökar till mellan 24,8 och 26,2 miljarder danska kronor vid 2023. Det motsvarar en försäljningsökning med 6-8% per år.

Vidare ska rörelsemarginalen ökas till mellan 25 och 27% vid 2023.

För att stärka sin kapacitet ska Pandora även investera 1 miljard danska kronor, vilket kommer bidra med en ökning av kapaciteten inom tillverkning på runt 60%.

Pandora har även aviserat att återköpsprogrammet utökad med 3 miljarder till totalt 3,5 miljarder danska kronor.