Peab säljer i Malmö

Peab säljer projektet Varvsstaden i Malmö till ett samriskbolag med Balder.

Effekten av affären, och en översyn av projektportföljen, blir en positiv effekt på rörelseresultat med 100 miljoner kronor och att det sysselsatta kapitalet minskar med 500 miljoner i det tredje kvartalet.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningen är en del i den åtgärdsplan som bolaget sjösatt för att ”öka omsättningshastigheten för att uppnå en bättre balans mellan kapitalbindning och resultatgenerering”. Varvsstaden innehåller kommande byggrätter för cirka 350.000 kvadratmeter bostäder och kommersiella ytor.

”Det är stora variationer i tidplaner för tänkt utvecklingsarbete i portföljen och i samband med genomgången har vissa värden korrigerats för att bättre avspegla tidsaspekten samt marknadsförutsättningar på olika geografiska marknader för dessa projekt”, skriver Peab om förändringarna i redovisningen.

”Effekten på rörelseresultatet av dessa förändringar och transaktioner inklusive försäljningen av Varvsstaden uppgår till 100 miljoner kronor och innebär en minskning av sysselsatt kapital i koncernen med cirka 500 miljoner kronor. Effekterna kommer att redovisas i det tredje kvartalet 2014,” skriver bolaget.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.