Något högre inflationsförväntningar

Penningmarknadens förväntningarna på den svenska inflationen, mätt som Riksbankens målvariabel KPIF, ligger i april stilla på ett till två års sikt men höjts marginellt på fem års sikt, detta i jämförelse med bedömningarna i förra månaden.
Pengar

Det framgår av TNS Sifo Prosperas senaste mätning i april.

Bedömningarna gällande BNP-tillväxten på 12 månaders sikt har sänkts till 3,2%, från 3,4%.

Undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken.

TNS Sifo Prospera, penningsmarknadens förväntningar
Inflation (KPIF) april mars feb
1 år, % 1,4 1,3 1,1
2 år, % 1,4 1,4 1,4
5 år, % 1,8 1,7 1,8
BNP april mars feb
1 år, % 3,2 3,4 3,0
2 år, % 2,8 2,7 2,7
5 år, % 2,3 2,3 2,4
Reporänta april mars feb
3 månader 0,0 0,0 0,0
12 månader 0,0 0,0 0,0
24 månader 0,1 0,1 0,1
60 månader 0,8 0,7 0,8