Pensionsjättarna på skogsjakt

Sommarens stora skogsaffär mellan Billerud Korsnäs och AMF ritar om spelplanen för skogsbolagen. Samtidigt suktar pensionskapitalet efter fler egna skogsdungar.

Bland de stora svenska pensions- och försäkringsförvaltarna är skogen gles, uppskattningsvis mellan 10 och 15 miljarder innan Billerud/AMF-affären som sannolikt dubblade exponeringen, bland annat på bekostnad av obligationer.

– Det låga ränteläget driver ju på sådana här investeringar och både vi och andra har ett behov att skifta obligationer mot andra investeringar, som till exempel skog. Vi har utrymme för ytterligare alternativa investeringar, i till exempel skog och kommer att hålla ett öga på vad som kan dyka upp, säger Tomas Flodén, kapitalförvaltningschef på AMF.

Enligt insiders i branschen skulle ett innehav på upp till tre procent av kapitalet i skog kunna vara rimligt och försvarbart och för de stora svenska förvaltarna som tillsammans sitter på närmare 4 000 miljarder i långsiktigt kapital innebär det en potentiell aptit på över 120 miljarder. Till det kommer utländska institutioner och skogsfonder.

-Det är en bra diversifiering i portföljen och, över tid, en avkastning som också ger inflationsskydd. Finns det möjlighet till rätt villkor så kan vi tänka oss att öka våra innehav, säger Bengt Hellström, chef för alternativa investeringar på Tredje AP-fonder som idag har ett skogsinnehav på 5,3 miljarder, både i Sverige och utomlands.

Fjärde AP-fonden har idag ingen skog men är intresserade.

– Vi kan mycket väl tänka oss skog som långsiktig investering, i synnerhet i Nordeuropa, säger Jenny Askfelt Ruud, chef för alternativa investeringar på Fjärde AP-fonden.

Detta är en kortversion av Huggsexa om svenska skogen, som finns att läsa i nummer 35 av Affärsvärlden.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.