Plejds rörelseresultat tiodubblades

Teknikbolaget Plejd, som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation, redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten ökade rejält.
Omsättningen steg 70,5% till 73,3 miljoner kronor (43,0).

Bruttomarginalen uppgick till 55% (50).

Ebitda-resultatet steg till 15,7 miljoner kronor (4,4), motsvarande en marginal på 21% (10).

Rörelseresultatet blev 11,2 miljoner kronor (1,1), med en rörelsemarginal på 15,3% (2,6).

Resultatet före skatt var 11,2 miljoner kronor (1,0).

Resultatet efter skatt blev 8,8 miljoner kronor (2), en ökning med 340,0% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,82 kronor.

Efter periodens utgång har den nya produkten WRT-01 börjats skeppas till kunder samtidigt som nästa produkt DAL-01 befinner sig i slutfaserna och förbereds för en lansering. DAL-01 ska öppna upp för ett nytt segment inom kommersiella installationer.

”Med en påbörjad expansion i Norge och lönsamhet under kvartalet lägger vi vår första pusselbit för en mångårig internationell expansion. Vi tror på en modell där vi parallellt påbörjar etablering i flera länder till en låg kostnad per land i en initial fas med bearbetning av grossister och anpassningar av produktsortimentet”, säger VD:n Babak Eshafani.

Framgent har bolaget som mål att växa kraftigt i omsättning genom lanseringar på nya marknader och nya produkter.

Plejd, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 73,3 43,0 70,5%
Rörelseresultat 11,2 1,1 918,2%
Rörelsemarginal 15,3% 2,6%
Resultat före skatt 11,2 1,0 1 020,0%
Nettoresultat 8,8 2 340,0%
Resultat per aktie, kronor 0,82