Postnord rapporterar ett starkt första kvartal 

Postnord har fått en bra start på året.
Postnord
Postnord har fått en bra start på året med ökad omsättning och en betydligt högre vinst i förhållande till samma period 2020.

Omsättningen steg 7,2 procent till 10 187 miljoner kronor (9 504).

En särskilt stor ökning noterades inom paketvolymer till följd av förändrade konsumtionsbeteenden i kölvattnet av coronapandemin. Bolaget hanterade totalt 56 miljoner paket under kvartalet (42), vilket motsvarar en ökning med 32 procent (1). Brevvolymerna föll däremot med 12 procent (12).

Rörelseresultatet blev 878 miljoner kronor (314), med en rörelsemarginal på 8,6 procent (3,3).

Resultatet efter skatt blev 718 miljoner kronor (263).

”Den stadigt växande e-handeln resulterar i en mycket stark volymtillväxt för paket medan trenden för brevvolymerna är fortsatt negativ till följd av pågående digitalisering. Förbättringsprogrammen löper enligt plan vilket tillsammans med omsättningstillväxten har grundat för det kraftigt förbättrade resultatet”, heter det i rapporten.