Prebona ökar omsättningen och förbättrar resultatet

Materialteknikbolaget Prebona mer än fördubblar sin omsättning och förbättrade resultatet i det fjärde kvartalet.
Foto: Adam Wrafter/SvD/TT
Omsättningen steg 112,5% till 1,7 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet blev -1,3 miljoner kronor (-2,0).

Resultatet före och efter skatt var -1,6 miljoner kronor (-2,5). Resultat per aktie hamnade på -0,07 kronor (-0,12). Ingen utdelning föreslås.

”Vår nettoförsäljning visar att vi fortsatt är på rätt väg med en tillväxt av 125% för fjärde kvartalet jämfört med samma period 2019. På helårsbasis kan vi redovisa en tillväxt på 246%. Vi hade kunnat vara ännu längre fram försäljningsmässigt men framförallt försenade Covid-tester, regulatoriska nödvändigheter och Corona relaterade fördröjningar av andra löpande projekt bidrog starkt till att vi hamnade kort under våra egna satta förväntningar”, skriver VD Patrik Bernstein i rapporten.


”Den ökade nettoförsäljningen i kombination med bibehållna, starka marginaler, utpräglad kostnadskontroll och bättre finansmanagement har gjort att vi även lyckats halvera det negativa resultatet jämför med 2019. Med andra ord – vi är definitivt på rätt väg”, fortsätter han.

Prebona uppger att man har tillräckligt med resurser för att finansiera verksamheten under tolv månader.

”Bolagets mix av kortsiktiga och långsiktiga affärsmöjligheter fortsätter att stärkas tack vare en kombination av de strategiska distributionsavtal och samarbetsavtal som tecknats med stora globala företag samt den fokuserade försäljningen av framförallt Prebona OdorControl samt Prebona Disinfect”, uppger Bernstein.

Åtgärdsprogammet som syftar till att sänka de fasta kostnaderna fortsätter att ge resultat.

Prebona, Mkr Q4-2020 Q4-2019 Förändring
Nettoomsättning 1,7 0,8 112,5%
Rörelseresultat -1,3 -2,0
Resultat före skatt -1,6 -2,5
Nettoresultat -1,6 -2,5
Resultat per aktie, kronor -0,07 -0,12
Utdelning per aktie, kronor 0