Prime Living vill konvertera obligationer till preferensaktier

Fastighetsbolaget Prime Living tänker konvertera utestående obligationer till preferensaktier av serie C. Det framgår av ett pressmeddelande i vilket bolaget också uppger sig vara i förhandlingar om förvärv av en fastighetsportfölj.
Konverteringen kommer att resultera i cirka 4,8 miljarder nya preferensaktier av serie C och innebär en utspädning för befintliga aktieägare på cirka 95 procent.

Vad gäller förhandlingarna om fastighetsportföljen skriver bolaget att det har diskuterats en betalning i aktier uppgående till cirka 9,6 miljarder nya preferensaktier av serie B och C.

”Bolaget vill understryka att inga beslut är fattade och inga överenskommelser är ingångna. Det är därmed inte säkert att förvärvet genomförs och även om så skulle ske kan den sammanlagda utspädningen till följd av konverteringen och förvärvet att skilja sig från vad som angetts ovan, beroende på hur förhandlingarna utvecklar sig”, skriver Prime Living.

Om ett bindande avtal om förvärvet ingås kommer Prime Living att sammankalla en extra bolagsstämma. Denna kan hållas tidigast fyra veckor efter offentliggörandet av förvärvet.

Prime Livings pressmeddelande kommer efter att aktien blivit handelsstoppad under tisdagen. Den handlas på First North och har stigit nästan 200 procent under senaste veckan.