Profilgruppen ökar omsättning och mångdubblar vinsten

Aluminiumprofilbolaget Profilgruppen mångdubblade vinsten i det andra kvartalet.
Profilgruppen


Omsättningen steg 71,3 % till 542,6 miljoner kronor (316,8). Den främsta orsaken till
intäktsökningen är att leveransvolymerna har ökat med cirka 66 % till 10 975 ton (6 600) aluminiumprofiler. Volymökningen bidrar till ett högt kapacitetsutnyttjande i den nya produktionsanläggningen.

Rörelseresultatet blev 48,4 miljoner kronor (1,4), med en rörelsemarginal på 8,9 % (0,4).

Resultatet före skatt var 46,9 miljoner kronor (5,9). Resultatet efter skatt blev 37,2 miljoner kronor (4,7). Resultat per aktie hamnade på 4,69 kronor (0,54).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 20,8 miljoner kronor (51,3).

”Första kvartalets starka efterfrågan från samtliga kundsegment höll i sig under andra kvartalet. Den utökade produktionskapaciteten har kommit väl till pass när hela verksamheten har gått för högtryck. Vårt mål är att serva våra kunder på bästa sätt med hög leveransprecision, vilket varit en utmaning under de senaste månaderna. Hela verksamheten har verkligen tagit sig till nästa nivå och levererar mer än någonsin tidigare. Ansträngningarna syns i kvartalets rörelseresultat som är det högsta hittills”, säger vd Fredrik Zöögling i en kommentar.

Under utsikter skriver bolaget följande.

”Branschorganisationen EA:s prognos ger stöd för förväntningar om fortsatt hög efterfrågan, samtidigt som nuvarande marknadspris på aluminium ger stöd för mycket höga lagereffekter under resten av året.”

I april var utsikterna följande.
”Vi ser en fortsatt god orderingång och förväntar oss leveransvolymer i nivå med första kvartalet, med likartad produktmix, under resten av året. De höga råvarupriserna innebär en fortsatt positiv lagereffekt.”

Profilgruppen, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Nettoomsättning 542,6 316,8 71,3%
Rörelseresultat 48,4 1,4 3 357,1%
Rörelsemarginal 8,9% 0,4%
Resultat före skatt 46,9 5,9 694,9%
Nettoresultat 37,2 4,7 691,5%
Resultat per aktie, kronor 4,69 0,54 768,5%
Kassaflöde från löpande verksamhet 20,8 51,3 -59,5%