Quickbit har brutit mot NGM-börsens regelverk – utdömer vite

Fintechbolaget Quickbit har brutit mot NGM-börsens regelverk genom att offentliggöra insiderinformation i form av prognosjustering för sent, konstaterar börsens disciplinnämnd.
Foto: Izabelle Nordfjell/TT
Det rör sig specifikt om pressmeddelandet med rubriken ”Minskad omsättning under andra kvartalet” från den 25 januari i år, innehållande prognosinformation som borde ha offentliggjorts tidigare.

Till följd av detta utdöms vite på 250 000 kronor.