Ratos miljardförvärvar inom infrastrukturunderhåll i Norge

Investmentbolaget Ratos har tecknat avtal om att förvärva 75% av aktierna i Presis Infra, som är en norsk underhållskoncern inom samhällskritisk transportinfrastruktur. Genom förvärvet etablerar Ratos en plattform inom en växande och stabil marknad som koncernen sedan en tid sökt exponering mot. Det framgår av ett pressmeddelande.
Jonas Wiström, Ratos.
Ratos VDJonas Wiström.
Presis Infra omsatte på rullande tolv månader per den 30 september 1 696 miljoner norska kronor med ett ebita-resultat på 238 miljoner norska kronor. Köpeskillingen på skuldfri basis för 100% av bolaget uppgår till 2,6 miljarder norska kronor.

Presis Infra har marknadsledande marginaler, växer snabbt och är idag näst störst på den norska marknaden för tjänster inom transportinfrastruktur som väg- och tunnelunderhåll, drift och underhåll av färjekajer och bergssäkring. Bolaget har 14% ebita-marginal och har uppvisat 12% årlig organisk tillväxt sedan 2018.

Förvärvet finansieras av Ratos egna medel och bankfinansiering.

Uppgörelsen med nuvarande huvudägare KB Gruppen innehåller en skrivning där endera parten från och med tre år efter transaktionens genomförande kan begära att Ratos förvärvar de 25% i Presis Infra som KB Gruppen återinvesterar i samband med transaktionen.

”Förvärvet är en bra affär för Ratos och passar väl in i Ratos strategi att förvärva bolag som är eller kan bli marknadsledande, har en ledande lönsamhet, starka kassaflöden, och en decentraliserad struktur. Genom förvärvet av Presis Infra tar vi ett steg till mot våra finansiella mål för 2025. Inklusive förvärvet av Presis Infra har Ratosgruppen hittills i år gjort förvärv som tillsammans omsätter 3,6 miljarder kronor”, säger Jonas Wiström, VD och koncernchef på Ratos.

Förvärvet, som är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning, beräknas slutföras i december 2021.