Regeringen sänker tillväxtprognoser

Regeringen har blivit dystrare avseende Sveriges förväntade BNP-tillväxt under de närmaste åren och bedömer nu att tillväxten kommer att uppgå till 1,9 procent 2014, till 3,0 procent 2015 och 3,4 procent 2016.

I den tidigare prognosen, som lämnades vid vårbudgeten den 9 april, spådde regeringen en tillväxt på 2,7 procent 2014, 3,3 procent 2015 och 3,5 procent 2016. Prognoserna har därmed skruvats ned med 0,8 procentenheter för 2014, med 0,3 procentenheter för 2015 och med 0,1 procentenhet för 2016.

Den svaga omvärlden påverkar Sverige, uppgav finansminister Anders Borg under en pressträff i Harpsund på lördagen.

Kalenderkorrigerat spår regeringen en BNP-tillväxt på 2,1 procent 2014 (tidigare prognos 2,8 procent), följt av 2,8 procents tillväxt 2015 (3,0) och 3,2 procent 2016 (3,2).

Sysselsättningen utvecklas förhållandevis väl, men Sverige har fortsatt hög arbetslöshet, enligt Anders Borg.

Arbetslösheten förväntas uppgå till 7,9 procent i år (tidigare prognos 7,7 procent) och väntas sedan sjunka till 7,4 procent 2015 (7,3). Sedan sjunker arbetslösheten till 6,8 procent 2016 (6,7), 6,3 procent 2017 (6,3) för att 2018 komma ned till 5,8 procent (5,9), enligt de nya prognoserna.

Regeringen räknar med att överskottsmålet för de offentliga finanserna ska uppnås år 2018, efter budgetförstärkningar som planeras till år 2017 och 2018.

Det offentliga finansiella sparandet väntas uppgå till -2,2 procent av BNP 2014 (tidigare prognos -1,6 procent). För 2015 väntas det uppgå till -1,2 procent av BNP (-0,3). Prognosen är därefter att det ska uppgå till -0,5 procent av BNP 2016 (+0,2) samt till +0,2 procent 2017 (+0,7) och slutligen nå +1,0 procent av BNP år 2018 (+1,2).

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.