Regeringen skjuter upp AF-reform

Den kritiserade reformen av Arbetsförmedlingen skjuts upp ett år. Det skriver partierna bakom Januariavtalet, regeringen samt C och L, i en debattartikel i Aftonbladet på måndagen.

De noterar att Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att skapa en bättre fungerande arbetsmarknad, och det finns en bred politisk samsyn om detta i riksdagen. Trots att det finns omkring 100.000 lediga jobb är många arbetslösa, och endast 5 procent av jobben förmedlas via Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen måste ge bättre stöd till arbetslösa och möjliggöra för arbetsgivare att hitta rätt kompetens.

Den senaste veckan har dock gjort tydligt att det finns delar i reformens utformning som behöver ändras för att skapa stöd i riksdagen.

Partierna är därför eniga om att tidsplanen för reformeringen förtydligas och justeras. Reformen skjuts fram ett år. Det ger mer tid för att kvalitetssäkra reformen som ska ske ordnat och etapp för etapp. Vissa regelförändringar kan behöva finnas på plats 2021. Det huvudsakliga regelverket ska beslutas under mandatperioden för ikraftträdande under slutet av 2022.

Tidigare lärdomar samt goda erfarenheter från arbetet med fristående aktörer ska tas tillvara. Möjligheter för utvärdering och kontroll ska säkerställas, och en arbetsgrupp med representanter för riksdagspartierna ska att ges möjlighet att följa arbetet.

Reformeringen av Arbetsförmedlingen skulle baseras på LOV, Lagen om valfrihetssystem, enligt Januariavtalets ursprungliga formulering. Nu har partierna ändrat sig, och reformen nu inte vila på LOV.

“Det är den eller de upphandlingsformer som är mest ändamålsenlig för respektive tjänst som ska användas, utifrån bland annat de arbetssökandes behov, möjligheterna att åstadkomma en effektivare matchning, tjänstens syfte samt regionala och lokala förutsättningar”, skriver partierna i debattartikeln.

En gedigen kontrollfunktion för reformen ska finnas på plats i god tid innan implementering. Skarpa kvalitetskriterier ska garantera att de fristående aktörerna levererar goda resultat, och skattebetalarnas pengar ska användas effektivt.

“Det ska finnas en mångfald av aktörer men det ska inte vara fler aktörer än att det går att säkerställa kontroll av kvalitet och resultat”, skriver partierna.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här