Rejält vinstlyft för Raysearch

Medicinteknikbolaget Raysearch redovisar ökande omsättning och ett rejält vinstlyft under första kvartalet jämfört med samma period året innan.
Orderingången landade på 300,0 miljoner kronor (201,6), en ökning med 48,8 procent mot föregående år.

Omsättningen steg 20,7 procent till 208,9 miljoner kronor (173,1). Organiskt var tillväxten 16 procent.

Rörelseresultatet blev 51,6 miljoner kronor (23,2), med en rörelsemarginal på 24,7 procent (13,4).

Resultatet före skatt var 51,2 miljoner kronor (21,8).

Resultatet efter skatt blev 40,5 miljoner kronor (17,2), en ökning med 135,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,18 kronor (0,50), vilket innebär en ökning med 136,0 procent mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 66,1 miljoner kronor (50,3).

”Det är i dagsläget omöjligt att fullt ut uppskatta den påverkan covid-19 kan komma att få för RaySearch. Företaget är finansiellt starkt och väl anpassat för digitalt samarbete. Forsknings- och utvecklingsverksamheten samt leveranskapaciteten är relativt opåverkade. Preliminärt bedömer RaySearch att andra kvartalet kan påverkas väsentligt negativt av covid-19, främst genom att order kan komma att fördröjas. Företagsledningen följer utvecklingen noga och är beredd att vidta åtgärder om det behövs”, skriver bolaget.