”Rekordstor vilja att byta bostad”

De senaste siffrorna från Mäklarstatistik visar på fortsatt stigande priser på både villor och bostadsrätter.
Bostad, priser
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Priserna på såväl bostadsrätter som villor steg med 1% under oktober, visar statistik från Mäklarstatistik.  På tre månaders sikt har villor stigit med 5 % medan bostadsrätter har stigit med 6 % och prisutvecklingen på årsbasis ligger nu på +6% för bostadsrätter och +11% för villor.

Efterfrågan och viljan att byta bostad är stark och ett lågt utbud, framförallt på villamarknaden, driver upp priserna, kommenterar Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån.

”Under oktober förmedlades det väldigt mycket bostäder. Fastighetsbyrån har aldrig tidigare haft en så hög månadsomsättning som under oktober vilket reflekterar att det finns en rekordstor vilja att byta bostad. Enligt våra mäklare är efterfrågan starkast på villor och större bostadsrätter. På många villamarknader är utbudet väldigt lågt vilket driver upp priserna”, säger han.

I  Stor-Göteborg och Stor-Malmö var bostadsrättspriserna oförändrade i oktober medan de ökade med +2% i Storstockholm. För innerstäderna ökade priserna +1% i Stockholm, +2% i Malmö medan de var oförändrade i centrala Göteborg.

För villor noteras ökningar i samtliga storstadsområden på +2%. Att rikssiffran är lägre beror på att villor sålda utanför storstadsområdena ökat något långsammare. Här varierar årstakten mellan +10% i Stor-Göteborg och +13% i Stockholms- och Malmöområdet.

Antalet sålda villor under oktober var 5.900,  samma nivå som året innan. Antalet sålda bostadsrätter ökade något till 12.400, 6% fler än samma månad 2019.