Rekyl för industrin

Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin ökade i juni med 7,3 indexenheter till 47,3 från uppreviderade 40,0 i maj, enligt Swedbank och inköpschefsorganisationen Silf.
En stor del av nedgången i indexet under våren har därmed hämtats tillbaka och konjunkturbotten i tillverkningsindustrin kan ha passerats.
“Den stora uppgången i juni ska dock ses som en rekyl efter en exceptionell djup nedgång under våren men får även stöd av de lättnader i restriktionerna som gjorts kring coronaviruset”, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Uppgången drevs i juni av delindex för orderingång och produktion, om än från historiskt låga nivåer.

Ett indextal över 50 indikerar tillväxt medan ett indextal under 50 innebär en nedgång.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här