Resurs minskade rörelseresultatet under andra kvartalet

Nischbanken Resurs Holding redovisar minskande intäkter och lägre resultat i andra kvartalet jämfört med samma period föregående år.
Resurs

De totala intäkterna uppgick till 840,2 miljoner kronor (931,6). Utlåning till allmänheten ökade med 1 % och uppgick till 31 148 miljoner kronor (30 853).

Kreditförlusterna uppgick till 178,7 miljoner kronor (201,3). Kreditförlustnivån förbättrades till 2,3 % (2,6).

Rörelseresultatet blev 312,7 miljoner kronor (369,2).

Nettoresultatet blev 248,3 miljoner kronor (289,2).

Resultatet per aktie blev 1,22 kronor (1,42).

”Läget ljusnar i Norge och samhällen öppnar upp allt mer, i synnerhet de danska och norska marknaderna som var helt stängda under första kvartalet”, uppger vd Nils Carlsson i rapporten.

Resurs upplever positiva tendenser i den norska marknaden samtidigt som den svenska marknaden uppvisade stark tillväxt inom båda affärsområdena Consumer Loans och Payment Solutions.

”Det är hög aktivitet i hela den nordiska organisationen och med ett gediget transformationsarbete har vi börjat accelerera inom flera fronter. För närvarande utvärderar vi olika leverantörer av en ny hypermodern och konkurrenskraftig Fintech-plattform”, fortsätter Carlsson.

Styrelsen avser under förutsättning att regulatoriska myndigheters begränsningar inte förlängs eller förändras efter den 30 september 2021 att kalla till en extra bolagsstämma och föreslå en utdelning om 3,00 kronor per aktie under det fjärde kvartalet 2021. 1,80 kronor per aktie avser återstoden av förutsebar utdelning till och med 2020 och 1,20 kronor per aktie motsvarar 50 % av koncernens nettoresultat under första halvåret 2021.

Resurs, Mkr Q2-2021 Q2-2020 Förändring
Intäkter 840,2 931,6 -9,8%
Kreditförluster -178,7 -201,3
Rörelseresultat 312,7 369,2 -15,3%
Nettoresultat 248,3 289,2 -14,1%
Resultat per aktie, kronor 1,22 1,42 -14,1%