Revisor avstyrker ansvarsfrihet för ledamöter i FX International

Valutahandelsbolaget FX Internationals revisor på Ernst & Young kommenterar i revisionsberättelsen närståendetransaktioner som gjorts av tre styrelseledamöter, och rekommenderar bolagsstämman att avstyrka deras ansvarsfrihet. Det framgår av ett pressmeddelande.

De tre personerna har via sina respektive bolag fakturerat totalt 526 000 kronor för arbete utöver ordinarie styrelsearbete.

“Det kan inte uteslutas att ekonomisk skada eller risk för skada föreligger då avsaknaden av behöriga beslut medfört att det inte på rimliga grunder har kunnat säkerställas att utgifterna medfört motsvarande nytta för bolaget”, skriver revisorn.

För att ge bolaget mer tid att utreda ansvarsfrågan rekommenderas bolagsstämman att avstyrka deras ansvarsfrihet.

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här