S&P: Detta kommer få storbankerna att sänka utdelningarna

De nordiska bankernas lönsamhet förblir sund - även om låga räntor under en oväntat utdragen period, och den marginalpress som skapats av detta, har tyngt sektorn under 2019. Det skriver Standard & Poor's Ratings Direct.

Kostnadsinflation från fortsatta investeringar i teknik, regelefterlevnad och compliance väntas enligt S&P tvinga Nordens storbanker att förbättra sin kostnadseffektivitet och även sänka utdelningarna.

Vad gäller de nordiska bankernas kapitalisering är den, i en europeisk jämförelse, hög och lär förblir så under 2020.

De nordiska bankernas kapital har byggts upp genom en kombination av hög kostnadseffektivitet och låga kreditförluster. S&P räknar med att de nordiska ekonomierna har passerat den ekonomiska cykelns topp, och att tillväxten under de kommande två åren kommer att vara modest. Men kreditvärderingsinstitutet räknar trots detta inte med att kvaliteten på bankernas tillgångar kommer att försämras märkbart.

Lönsamheten i de nordiska bankerna förblir även den hög i en europeisk jämförelse. I Sverige har, till exempel, bostadsutlåningen till hushållen dämpats sedan nya amorteringsregler införts – något som i sin tur har lett till ett allt intensivare priskrig inom bolån. Trots detta har marginalerna varit stabila sedan årsskiftet, skriver S&P.

De lägsta bolånemarginalerna i Norden finns för närvarande i Finland, skriver institutet. Skälen är låg efterfrågan på bolån tillsammans med ökad urbanisering till bara ett fåtal bostadsorter, vilket har fått bankerna att priskriga för att behålla eller förbättra sina marknadspositioner.

Standard & Poor’s Ratings Direct konstaterar också att flera av de stora nordiska bankerna är under utredning gällande penningtvätt och kan komma att dömas till betydande böter i samband med detta. Detta försöker bankerna ta höjd för genom att bygga kapital, bland annat genom mindre generösa utdelningspolicies. Strategin är enligt S&P tydligast hos Danske Bank, men syns även hos Swedbank.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här