Så minskade bankernas bolånemarginaler i fjärde kvartalet

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med totalt 4 punkter under det fjärde kvartalet 2020 då den uppgick till 1,40 procent. Vid tredje kvartalet var marginalen 1,44 procent, skriver Finansinspektionen.
Banker
Bankernas bruttomarginaler för bolån blev lägre under kvartalet på grund av att utlåningsräntor föll mer än finansieringskostnaderna.

Finansinspektionen publicerar siffror om bruttomarginal på bolån som ett verktyg för förhandlingar av konsumenter, och menar på att de genomsnittliga bolåneräntorna i snitt hade sjunkit ifall konsumenter i högre utsträckning var beredda på att byta bank.