Så mycket minskade företagens investeringar 2020

Investeringstakten hos företagen minskade under 2020 jämfört med 2019, visar siffror från SCB.

Totalt minskade företagens investeringar med 35,7 miljarder kronor till 348,2 miljarder under året, vilket motsvarar en minskning med 9% jämfört med 2019.

De största investeringarna gjordes i fastighetsbranschen, som stod för 42% av de totala investeringarna under 2020. Samtidigt noterar fastighetsbranschen även den största minskningen, med 16,9 miljarder kronor till 144,8 miljarder kronor.

Procentuellt sett minskade handelsbranschen mest med en nedgång med 16% till en investeringsnivå på 17,7 miljarder kronor.

Företagen investerade mest i maskiner och inventarier, som stod för 49% av de totala investeringarna.

Ny-, till- och ombyggnad av byggnader stod för 26% av de totala investeringarna, vilket innebär en minskning med 2 procentenheter jämfört med 2019. Samtidigt ökade bostäder med 1 procentenhet och stod för 17% av de totala investeringarna. Köp av byggnader och anläggningar stod för 8% av investeringarna.

De planerade investeringarna under 2021 väntas uppgå till 309,5 miljarder kronor, vilket skulle innebära en minskning av investeringarna med 11% jämfört med 2020.