Så tror experterna om inflationen

KPIF-inflationen i Sverige väntas ha stigit till 1,5 procent i oktober, vilket är något under Riksbankens prognos.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät.

I september sjönk KPIF-inflationen till 1,3 procent.

KPIF-inflationen exklusive energi väntas stiga till 1,7 procent i oktober från 1,6 procent i september.

Experterna: Riksbanken mer duvaktig än väntatProtokollet från Riksbankens penningpoltiska möte i oktober visar en Riksbank som är mer duvaktig än vad som framgick efter mötet, menar analytiker på storbankerna. 

Nordea räknar med att KPIF-inflationen stiger till 1,5 procent, med KPIF exklusive energi upp till 1,7 procent. Även om det är en uppgång är det lägre än vad Riksbanken själva räknat med, noterar chefsanalytiker Torbjörn Isaksson i ett marknadsbrev. Detta utmanar därför Riksbankens planer på en räntehöjning i december.

Nordea: Verkligheten kommer ikapp RiksbankenEn räntesänkning ligger i korten, men den kan dröja, skriver Nordea. 

“I oktoberrapporten pekade dock Riksbanken med hela handen – räntan höjs i december. Det blir helt enkelt svårt att backa från höjningsplanerna”, skriver han och tillägger att Nordea räknar med att räntan höjs, låg inflation till trots.

Vad gäller inflationsutfallet i oktober konstaterar Torbjörn Isaksson att det är en månad med normalt sett små prisförändringar. Priserna på energi och vissa tjänster väntas ha stigit, medan priserna på utrikes resor sjunkit, som de ofta gör under hösten.

En risk är att den svaga kronan kan ge inflationen en extra knuff uppåt i närtid, men det balanseras av att priserna på tjänster bli lägre än Nordea räknat med.

Valutaproffsen: Regeringen också ansvarig för den svaga kronanTvå valutaexperter menar att regeringen är medansvarig för kronans fall, skriver SvD. 

Danske Bank räknar likaså med en inflation under Riksbankens prognos, med KPIF på 1,5 procent och KPIF exklusive energi på 1,7 procent. De tror inte heller att något av inflationsmåtten kommer i närheten av målet på 2 procent fram till och med 2021.

“Bakgrunden är precis som tidigare att vi bedömer att lönekostnadstrycket i svensk ekonomi är för lågt för att generera en uthållig inflationstakt på 2 procent. Trots att den sedvanliga tuppfäktning som påbörjats mellan fack och arbetsgivare inför kommande lönerunda har börjat med något högre krav av de förra än i tidigare rundor så bedömer vi att det blir svårt att få ut högre centrala avtal nu mot bakgrund av en allt svagare arbetsmarknad”, skriver de i en marknadsrapport.

Vad gäller oktober påpekar också Danske Bank att det är en månad med rätt små prisrörelser. De tänker sig att lägre priser på rekreation vägs upp av högre priser på livsmedel och el.

De tänker sig också att en räntehöjning i december trots allt inte är helt huggen i sten och att inflationsdata fram till och med mötet därmed blir viktiga, trots allt. Riksbanken hinner även få inflationsutfallet för november före decembermötet.

SCB publicerar KPI för oktober onsdagen den 13 november, klockan 9.30.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.